ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมหนแรกสำหรับความแปลกเกี่ยวกับการลุกลาม

การหย่อนสมรรถนะทางเพศไม่สามารถหาและก็คงไว้ซึ่งการแข็งตัวของของลับที่พอเพียงต่อการมีเซ็กส์เป็นภาวะที่พบมากและก็มีค่าใช้จ่ายของชายวัยกลางคนและก็วัยสูงอายุ โรคนี้เชื่อมโยงกับหลายสาเหตุยกตัวอย่างเช่นระบบประสาทฮอร์โมนและสาเหตุเกี่ยวกับเส้นเลือด

การบำบัดตามเหตุกลุ่มนี้มีอยู่แต่ว่าใครหลายๆคนไม่ตอบสนองต่อพวกเขา พันธุศาสตร์ยังเป็นที่น่าสงสัยว่าเป็นต้นเหตุหนึ่งในโดยประมาณหนึ่งในสามของความไม่ปกติของการแข็งตัวของอวัยวะสืบพันธุ์ แม้กระนั้นนักวิจัยยังไม่สามารถผูกมิตรกับตำแหน่งทางพันธุกรรมใดๆก็ตามได้จนถึงขณะนี้

การเรียนรู้ใหม่พบว่าการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเฉพาะของจีโนมที่เรียกว่าสถานภาพทางพันธุกรรมใกล้กับยีน SIM1 มีความข้องเกี่ยวกับการเสี่ยงที่มากขึ้นของการหย่อนยานสมรรถภาพทางเพศ นักวิจัยได้วินิจฉัยว่าความเสี่ยงนี้มีสาเหตุมาจากสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอื่นๆที่เป็นที่รู้จักได้แก่หย่อนสมรรถนะทางเพศเช่นดัชนีมวลร่างกายหรือความต่างในลักษณะที่เพศชายชี้แจงถึงความหย่อนความสามารถทางเพศ การศึกษายังแสดงให้เห็นบทบาททางชีวภาพสำหรับตำแหน่งทางพันธุกรรมสำหรับการควบคุมการทำงานทางเพศเป็นอย่างมากแสดงให้เห็นว่าต้นแบบกลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดความไม่ปกติลุก

การกำหนด locus SIM1 นี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับการหย่อนยานความสามารถทางเพศเกิดเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่ามีองค์ประกอบทางพันธุกรรมมานานแล้ว” Eric Jorgenson, PhD, นักค้นคว้ากล่าว ที่กองศึกษาค้นคว้าแห่ง Kaiser Permanente ภาคเหนือของแคลิฟอร์เนีย การเจาะจงสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางพันธุกรรมคราวแรกสำหรับความไม่ดีเหมือนปกติของระบบประสาทล้วนเป็นการศึกษาค้นพบที่น่าเร้าใจเพราะเปิดประตูสู่การสอบปากคำการบำบัดด้วยวิธีใหม่ที่ใช้ยีน

นักวิจัยได้ทำการค้นคว้าความเกี่ยวเนื่องระหว่างจีโนมทั้งคู่กรุ๊ปที่มีขนาดใหญ่แล้วก็นานาประการเพื่อตรวจทานผู้ให้ข้อมูลทางพันธุกรรมกับความเสี่ยงของความเปลี่ยนไปจากปกติของระบบประสาทกลุ่มแรกรวม 36,648 คนจากการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยทางพันธุกรรมระบาดวิทยาเรื่องสุขภาพผู้ใหญ่และก็คนสูงอายุ (GERA) ซึ่งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนการวิจัย Kaiser Permanente ด้านยีนสภาพแวดล้อมและสุขภาพโครงงานทำการศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยร่วมกับ Kaiser Permanente Research Bank ธนาคารเพื่อการศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยช่วยเหลือการตรวจทานด้านนอกและภายในเกี่ยวกับความมากมายหลากหลายของสภาวะสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆรวมถึงข้อมูล biospecimens จากสมาชิก Kaiser Permanente ที่ได้รับความยินยอมมากยิ่งกว่า 320,000 รายตลอดจนข้อมูลทางพันธุกรรมด้านสภาพแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพที่เชื่อมโยงกัน

การศึกษาของ GERA มีสมาชิกชายของ Kaiser Permanente ที่ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของตัวเองมีการวิเคราะห์ทางคลินิกเกี่ยวกับความแตกต่างจากปกติลุกโดยอาศัยข้อมูลด้านสุขภาพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และเคยใช้ยาหรือการดูแลรักษาความผิดปกติของระบบอวัยวะเพศอื่นๆผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในกลุ่ม GERA ได้รับการยืนยันแล้วในกรุ๊ปมวลชน 222,358 คนจากสหราชอาณาจักร Biobank

ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของ locus SIM1 มีความเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความเปลี่ยนไปจากปกติลุก 26% ความเสี่ยงนี้เป็นอิสระจากความผิดแปลกของปัจจัยการแข็งตัวของอวัยวะสืบพันธุ์ที่รู้จัก สโมสรได้รับการเลียนแบบแบบในแบบอย่าง Biobank ของสหราชอาณาจักรโดยให้การรับรองอย่างเข้มแข็งจากผลที่เกิดจากการวิจัย

Facebook Comments